Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności.

Akceptuję Politykę prywatności (Nie pokazuj mi więcej tego powiadomienia).

Sieci kanalizacyjne


Rury i kształtki z PCV-U


Oferujemy produkty firm: PIPELIFE, INSTALPLAST, PLASTIMEX, DYKA

Surowcem do produkcji rur i kształtek kanalizacji zewnętrznej jest niezmiękczony polichlorek winylu PVC-U. Jest to materiał o dużej wytrzymałości
i udarności. Rury i kształtki z PVC-U są odporne na działanie substancji chemicznych.
 
Rury firmy PIPELIFE posiadają specjalną uszczelkę Sewer-Lock. Ta dwuelementowa, montowana automatycznie w fazie produkcji uszczelka zapewnia pełną szczelność i trwałość systemu, a także skraca czas montażu rur. 

'

 

 

 

Rury i kształtki strukturalne z PP-B


Oferujemy produkty firm: PIPELIFE, INSTALPLAST, PLASTIMEX

Firma Pipelife oferuje jako jedyna na rynku dwa typoszeregi rur strukturalnych.

Pragma+ID, których wymiar nominalny jest określony do średnicy wewnętrznej DN/ID, zakres średnic DN 150-1000
Pragma+OD, których wymiar nominalny jest określony do średnicy zewnętrznej DN/OD, zakres średnic DN 160-630
Rury Pragma+ID i Pragma-OD są produkowane w odcinkach prostych z PP-B (polipropylen kopolimer blokowy) o sztywności obwodowej SN 8>= kN/m2 z kielichami wtryskowymi połączonymi z rurami poprzez zgrzewanie rotacyjne.
Rury Pragma+ID podobnie jak rury Pragma® posiadają lekką konstrukcję strukturalną z gładką wewnętrzną ścianką oraz profilowaną - korugowaną ścianką zewnętrzną o profilu trapezowym, która zgodnie z normą PN-EN 13476-3+A1:2009 jest to tzw. typ B

 

 

 

Studnie kanalizacyjne


Oferujemy produkty firm: PIPELIFE, INSTALPLAST, ELPLAST+

W asortymencie posiadamy studzienki kanalizacyjne PRO 200,315,400,630,800,1000
Studzienki wykonane są z polipropylenu PP-B.
Studzienki te przeznaczone są do stosowania w zewnętrznych systemach kanalizacji grawitacyjnej (bytowo-gospodarczej, deszczowej i ogólnospławnej) położonych w pasie drogowym w jezdni lub poza jezdnią. Nowa generacja studzienek produkowana jest z kielichami typu Eurosocket na dolotach i wylocie. Maksymalna głębokość posadowienia studzienek wynosi 6,0 m. Studzienki są odporne na wodę gruntową 5,0 m zgodnie z normą PN-EN 13598-2.

 

 

 

Rury i kształtki drenażowe


Oferujemy produkty firmy: PIPELIFE, KARMAT

Oferujemy Państwu systemy drenarskie z PVC oraz PP znajdujące zastosowanie do odwodnienia terenów, zabezpieczenia przed napływem wody we wszystkich dziedzinach budownictwa lądowego i wodnego w różnorodnych warunkach geologicznych i hydrogeologicznych.
Oferujemy również rury drenarskie z polipropylenu PP-B Pragma o średnicy DN/OD od 160 do 400 mm w klasie SN ≥ 8 kN/m2 (klasa ciężka) w odcinkach o długości 6 m. Rury te przeznaczone są do odsączania (drenowania) wód gruntowych w pasie drogowym (pod jezdnią i poza jezdnią) oraz poza drogą. Rury mogą też służyć do rozsączania wód  gruntowych oraz deszczowych

 

 

 

Skrzynki, rury i kształtki do odprowadzania wód deszczowych


Oferujemy :
- Skrzynki rozsączające : PIPELIFE
System skrzynek STORMBOX przeznaczony jest do zagospodarowania wody deszczowej poprzez retencjonowanie oraz bezciśnieniowe rozprowadzanie i rozsączanie w gruncie. Wody deszczowe zebrane z powierzchni utwardzonych, m.in. z dachów, jezdni dróg, parkingów, ulic, placów, terenów zielonych, odprowadzane są poprzez rynny i rury spustowe do studzienki z osadnikiem, a następnie do skrzynek rozsączających.
- rynny i rury spustowe GALECO
- rury, czyszczaki firmy Karmat

 

 

 

 

Odwodnienia liniowe


Oferujemy produkty firmy: STORADRAIN

Oferujemy odwodnienia liniowych z polimerobetonu i PP marki STORA-DRAIN służących do odprowadzania wód powierzchniowych z terenów przydomowych, przemysłowych, parkingów i dróg. Szeroka gama naszych produktów pozwala na systemowe rozwiązanie odprowadzania wody deszczowej zarówno z posesji prywatnych - w tym domów jednorodzinnych, odwodnienia podjazdów, wjazdów do garaży, wielkopowierzchniowych hal, garaży podziemnych jak i wielopoziomowych, terenów handlowych oraz parków przemysłowych.  

STORA-LIGHT odwodnienia przydomowe, zastosowanie wokół domów,   tarasów i alejek.
STORA-HOME system odprowadzania wody deszczowej na terenach dla pieszych i rowerzystów.
STORA-SELF korytka odpływowe stosowane na terenach dla samochodów  osobowych.
STORA-TOP kanały te najczęściej znajdują swoje zastosowanie przy odprowadzaniu wody deszczowej z parkingów podziemnych.
STORA-PARKING odwadnianie parkingów, dróg na terenach handlowych przystosowane do średniego natężenia ruchu.
STORA-SUPER odwadnianie terenów przemysłowych, dróg oraz terenów specjalnych o dużym natężeniu ruchu.

 

 

 

Rury i kształtki kanalizacji wewnętrznej


Oferujemy produkty fimy: PIPELIFE
System kanalizacji wewnętrznej produkowany jest z polipropylenu kopolimerowego PP-b.

 

 

 

 

 

 

 

 

Przydomowe oczyszczalnie ścieków


Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków to kompletny zestaw do oczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych pochodzących z gospodarstw indywidualnych. Działa ona na zasadzie drenażu rozsączającego, ze wstępnym oczyszczaniem ścieków w osadniku gnilnym. System składa się z osadnika gnilnego PE z filtrem, studzienki rozdzielającej PE, rur rozdzielczych PP-B, rur rozsączających PP-B i przewodów wentylacyjnych PP-B zakończonych wywiewkami oraz geowłókniny.

 

Żeliwo kanalizacyjne


Oferujemy włazy, wpusty, rury i kształtki firmy: NORSON, KZO

 

 

 

 

 

 

 

 

System oznakowania sieci kanalizacyjnej


Taśmy ostrzegawcze i ostrzegawczo-lokalizacyjne 
Oferujemy produkty firm Pts Rabka, ZPTS Oborowo

 

 

 

 

 


Nasi dostawcy